mlad fant s temnimi očali na modri podlagi

Nezgodno zavarovanje za študente do 26. leta

WIZ Študent

Zavaruj svoj aktivni življenjski slog. Krijemo ti hrbet z dnevnimi nadomestili in pokrijemo tvoje stroške zdravljenja poškodb zaradi nezgod.

SKLENI ONLINE

Živi polno, zavaruj se odgovorno 

Z urejenim nezgodnim zavarovanjem ti omilimo nevšečnosti, če se poškoduješ, moraš zaradi nezgode na operacijo ali zaradi nezgode pride celo do invalidnosti. Zavarovanje ti krije hrbet tudi v primeru dnevnih izostankov od predavanj za čas zdravljenja, prav tako pa ti dnevno nadomestilo izplačamo v primeru zdravljenja v bolnišnici ali v zdravilišču.

Ne spreglej kritja: Nezgodni specialisti, ki ti omogočajo hiter dostop do specialista, ko ga najbolj potrebuješ. Načrt zdravljenja pa ti omogoča hiter dostop do specialista, ko ga najbolj potrebuješ. Spletna sklenitev ti prinaša takojšnji 10% prihranek. 

SKLENI ZAVAROVANJE

Zakaj nezgodno za študente?

Skleni -10% online

Med tem, ko živiš na polno, ti omogočamo ugodnejšo sklenitev nezgodnega zavarovanja za študente, kar preko mobilnika.

Zagotovljeno nadomestilo

Če zaradi nezgode ne moreš obiskovati predavanj ali moraš fakulteto obiskovati z mavcem ali šivi, ti pripada dnevno nadomestilo.

S tabo 24 ur/dan, kjerkoli

Tvoje nezgodno zavarovanje za študenta ti krije hrbet ob dogodivščinah tako doma, v šoli in tudi v tujini. Na izbiro je 6 paketov.

Kritja in primeri nezgodnega zavarovanja za študente

Trajna invalidnost s progresijo

Aktivni življenjski slog mladih lahko prinese tudi kakšno nezgodo. V primeru res hude poškodbe pa lahko pride tudi do trajnih posledic oz. invalidnosti.
Zavarovalnino se izplača na podlagi tabele invalidnosti veljavnih pogojev za nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta, ki opredeljuje odstotke invalidnosti za poškodbe s trajnimi posledicami.

Kaj pomeni "Trajna invalidnost s PROGRESIJO" ?

Če invalidnost presega 50 %, se invalidnost obračuna po progresivni lestvici. To pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek osnove zneska za izračun zavarovalnine. 

Primer izplačila pri ugotovljeni 100 % invalidnosti:

Če je bil ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja izbran najvišji paket D, ki ima najvišjo zavarovalno vsoto 75.000 EUR za primer invalidnosti, se ob priznani 100% invalidnosti študenta, izplača zavarovalnina v višini 187.500 EUR.

Izračun: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 75.000 EUR = 187.500 EUR zavarovalnine

Mesečno nadomestilo pri 50 % ali večji invalidnosti

Če poškodba privede do trajnih posledic in več kot 50-odstotne invalidnosti, zavarovanemu študentu pripada mesečno nadomestilo za dobo 3 let (36 zaporednih mesecev).

Primer hujše poškodbe glave v prometni nesreči: 
Študent je bil udeležen v prometni nesreči, kjer je utrpel hude poškodbe glave. Urejeno ima nezgodno zavarovanje je za študenta, paket D. Ker je bila ocenjena več kot 50 % invalidnost, študentu pripada mesečno nadomestilo v višini 300 € za 36 zaporednih mesecev oz. 3 leta, skupno izplačilo 10.800 €.

Dnevno nadomestilo za čas nezgode

Če se študent poškoduje, v večini primerov ne morejo obiskovati fakultete. Dnevno nadomestilo zaradi nezgode študentu pripada tudi v primerih, ko fakulteto obiskuje z mavcem, šivi ali hodijo na prevezovanje ran v zdravstveni dom. Na posamezno nezgodo pripada dnevno nadomestilo za do največ 230 dni na nezgodo. 


Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Pri hujših poškodbah, ki zahtevajo dodatno zdravljenje ali operacije, mora študent dalj časa preživeti tudi v bolnišnici. Za vsak dan bivanja v bolnišnici izplačamo zavarovalnino v obliki dnevnega nadomestila za zdravljenje v bolnišnici do največ 365 nočitev.


Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Rehabilitacija po nezgodi lahko poleg zdravljenja v bolnišnici zahteva tudi zdravljenje v zdravilišču. Študent, ki je napoten na zdraviliško zdravljenje, tako prejme dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču (do največ 30 nočitev za posamezno nezgodo).

Primer padca študenta z rolko in izplačilo dnevnih nadomestil:
Maj je padel z rolko, pri čemer si je zlomil roko in potrebuje operacijo, da kost naravnajo. Zaradi enomesečnega okrevanja po nezgodi mu pripada 90 € zavarovalnine (3 € x 30 dni). Zaradi 14-dnevnega bivanja v bolnišnici, izplačamo zavarovalnino v višini 140 € (10 € x 14 dni). Zaradi boljše rehabilitacije so Maju otroku predpisali 10-dnevno zdraviliško zdravljenje v zdravilišču, za kar mu izplačamo zavarovalnino v višini 120 € (12 € x 10 dni).

Informativni izračuni so narejeni na izbranem paketu E.

Operacije

Zaradi poškodb pri nezgodah lahko mlade večkrat čaka tudi operacija. Nezgodno zavarovanje za študente krije več kot 400 različnih operacij. Če mora študent prestati eno ali več operacij zaradi posledic nezgode, se izplača zavarovalnino za operacije. 

Primer zloma ključnice, kjer je potrebna operacija:
Maja je bila udeležena v prometni nesreči, pri čemer si je zlomila ključnico in potrebuje operacijo, da kost naravnajo… Zaradi operacije, ki je sledila nezgodi, izplačamo zavarovalnino v višini 1.500 € v paketu B.


Zlomi, izpahi in opekline

Kako hitro se lahko pripeti nesreča, vemo skoraj vsi. Redki so ljudje, ki se jim vsaj enkrat v življenju ni pripetil zlom kosti, izpah sklepa ali opeklina. Z nezgodnim zavarovanjem za mlade WIZ Študent so študentje zavarovani za primere zloma ene ali več kosti, izpaha sklepa ali opekline kože, ki presega 5 % telesne površine. 

Primer opekline v študentskem domu:
Študent je v kuhinji po nesreči prevrnili lonec vročega čaja, ki je povzročil opekline po roki in nogi drugega študenta. Zaradi opekline, ki obsega 10 % telesne površine, otroku pripada zavarovalnina v višini 750 € na paketu E (75 % od zavarovalne vsote za opekline). 

Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Vključuje organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev specialistične obravnave, enostavnih ambulantnih posegov in zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Za specialistične obravnave po teh pogojih štejejo specialistično ambulantne storitve, ki so potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode in vključujejo:

  • specialistični pregled, pripadajoče osnovne slikovne, funkcionalne in laboratorijske preiskave in meritve (npr. UZ, RTG, EKG, EMG, laboratorijske preiskave) ter
  • pripadajoče enostavne ambulantne posege (npr. aplikacija blokade, punkcija, ki se lahko izvedejo v okviru specialističnega pregleda).


Za zahtevne diagnostične preiskave po teh pogojih štejejo:

  • nadaljnje specialistične obravnave, ki so običajno potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode. To je računalniška tomografija (CT, CTA), magnetna resonanca (MR, MRA), pozitronska emisijska tomografija (PET), scintigrafija, irigografija, UZ vodena biopsija notranjih organov, endoskopski UZ, artrografija, gastroskopija in kolonoskopija ter tudi morebitni odvzem tkiva za preiskavo.

Načrt zdravljenja

Vključuje svetovanje pooblaščenega zdravnika zavarovalnice zavarovancu o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno nočitvijo.

Namen svetovanja je, da zavarovanec doseže optimalni potek zdravljenja in rehabilitacije. Stroške organizacije in priprave načrta zdravljenja plačamo mi.

Načrt zdravljenja pripravi pooblaščeni zdravnik zavarovalnice na podlagi osebnega pregleda zavarovanca, pregleda medicinske dokumentacije poškodbe ter pregleda osnovne slikovne diagnostike.

Kateri paket izbrati za študenta?

Pri izbiri nezgodnega zavarovanja naj ne bo edino merilo cena. Pozorni bi morali biti predvsem na višino zavarovalne vsote za primer invalidnosti, saj posledice hujše nezgode lahko povzročijo visoke stroške. Zveza potrošnikov Slovenije je namreč izračunala, da bi za prilagoditev življenjskih razmer zaradi težke invalidnosti, potrebovali kar 74.000 €.

Zavarovalna kritja v primeru nezgode: Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E Paket F
Invalidnost s progresijo (vsak % nad 50 % šteje 4-krat) 13.000€ 30.000€ 40.000€ 75.000€ 40.000€ 50.000€
Primer izplačila pri 100% invalidnosti 32.500€ 75.000€ 100.000€ 187.500€ 100.000€ 125.000€
Mesečno izplačilo 100€ 150€ 200€ 300€ 200€ 200€
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici - 8€ 8€ 10€ 8€ 10€
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču 5€ 5€ 10€ 12€ 10€ 12€
Dnevno nadomestilo - - - 3€ - 4€
Zlomi, izpahi in opekline (do ZV) 300€ 500€ 750€ 1.000€ 750€ 750€
Operacije (do ZV) 500€ 1.500€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€
Specialistične storitve in diagnostične preiskave - - - - 1.000€ 1.000€
Načrt zdravljenja - - - - vključen vključen
Cena zavarovanja z 10 % popustom na leto

14,50 €

32,60 € 41,61 € 80,02 € 61,32 € 81,36 €

 


Dokument z informacijami o nezgodnem zavarovanju mladih do 26. leta >

Izjave naših strank

Stranke WIZ Študent

Pogosta vprašanja WIZ Študent

Pred sklenitvijo zavarovanja se sezani s splošnimi pogoji WIZ Študent in z dokumentom s podrobnimi informacijami o produktu.

Nezgodno zavarovanje WIZ Študent je namenjeno mladim, študentom do 26. leta starosti, ki študirajo na fakulteti ali samostojnemu visokošolskemu zavodu, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju. Sklenitev zavarovanja ni vezana na začetek šole, sklenete ga lahko katerikoli dan in velja do konca zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 27 let.

Zavarovanje zagotavlja dodatno finančno varnost v primeru nezgode, olajša rehabilitacijo, staršem nadomesti izpad dohodka ter ob nastanku invalidnosti lajša življenje celotni družini.

Zavarovanje velja tudi za registrirane športnike, saj krije tudi poškodbe v času treningov in tekem. Za zavarovance od 15. leta starosti dalje, za registrirane člane športnih organizacij so uvedena doplačila na premijo pri določenih športih.

Zavarovanje WIZ Študent lahko vključuje tudi kritje za primer smrti zavarovanca zaradi nezgode. Takšno kritje (Izguba življenja zaradi nezgode) je možno posebej dogovoriti za zavarovance nad 14. letom starosti. Če želite to kritje, nam pišite na info@wiz.si.

Zavarovanje WIZ Šolar krije izgubo zobne krone zdravega stalnega (intaktnega) zoba.

Da, zavarovalnina za športne poškodbe se izplača v celoti do dopolnjenega 15. leta.

Po dopolnjenem 15. letu pa se pri športih*, ki so navedeni v pogojih, omeji izplačilo zavarovalnine na višino 70 % zavarovalnine (zneska, ki bi ga sicer morali izplačati). Z doplačilom premije za ŠPORTNI RIZIK, pa se zavarovalnina za športne poškodbe izplača v celoti.

*Velja za športe: nogomet, hokej, košarka, borilni športi, smučanje, sankanje, deskanje, smučarski skoki, rugbi, alpinizem, jamarstvo, kolesarstvo, rokomet, jahanje, športno plezanje (razen na umetnih stenah).

Če se zavarovanec poškoduje na tekmi v tujini, je potrebno nezgodo prijaviti v roku 30 dni in predložiti zahtevano dokumentacijo.

Za obravnavo primera je pomembna medicinska dokumentacija o poškodbi, šolski zapisnik ali prijava v tem primeru ni potrebna. 

Pomembno je, da nezgodo v roku 30 dni po nezgodi na ustreznem obrazcu prijavite zavarovalnici in predložite potrebno dokumentacijo.

Aktualne vsebine za študente

nasmejan študent s kapo

WIZ Študent - Ugodnost ob sklenitvi

Nezgodno zavarovanje študenta ti prinaša 30 % popust pri ortopedskem ali dermatološkem pregledu v Ambulanti Zdravje. Velja do 30. 10. 2023.

Izkoristi ugodnost
električni skiro, WIZ Blog

Uporabljaš električni skiro, e- kolo, hoverboard?

Mobilnost je žal varnost prehitela po desni. Čelado na glavo in poskrbi za ustrezno zavarovanje sebe.

WIZ MikroGo zavarovanje
fant na letališču, moder kovček, WIZ Tujina velja čez 2 uri

"Last minute" zavarovanje, ki velja čez 2 uri!

Turistično zavarovanje je nujno za vse tvoje potepe v tujini. Odslej urediš enostavno, v zadnjem hipu. Online prihani še 10 %.

WIZ Tujina