Nezgodno zavarovanje otrok do 26. leta

Z zavarovanjem omilimo nevšečnosti, ko se otrok poškoduje, mora zaradi nezgode na operacijo ali zaradi nezgode nastane celo invalidnost.

Skleni online

Zakaj izbrati nezgodno zavarovanje WIZ Šolar?

Zavarovani registrirani športniki do 15. leta

Zavarovani (brez doplačila) so tudi registrirani športniki do 15. leta, za nezgode, ki se preipetijo na tekmah ali treningih. Z doplačilom so 100 % zavarovani tudi registrirani športniki nad 15 let.

Kritje 24 ur/dan, kjerkoli

Brez skrbi doma, v šoli ali na poti v šolo ali na igrišču. Krite so nezgode, ki se zgodijo kjerkoli: doma v Sloveniji ali na počitnicah, tudi v tujini.

Ugodnosti

Spletna sklenitev nezgodnega zavarovanja otrok WIZ Šolar je 10 % ugodnejša.

Nezgodno zavarovanje otrok WIZ Šolar

Z zavarovanjem omilimo nevšečnosti, če se otrok poškoduje, mora zaradi nezgode na operacijo ali nastane celo invalidnost. WIZ Šolar velja za primere dnevnih izostankov za čas zdravljenja, izplačamo dnevno nadomestilo zaradi nezgode in nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici, v zdravilišču. Izpostavljamo kritji: Nezgodni specialisti - hitro do specialista, ko otrok to najbolj potrebuje in Načrt zdravljenja – svetovanje zdravnika za optimalni potek zdravljenja. Nezgodno zavarovanje za otroke, na izbiro v 6 paketih. 

Uredi zavarovanje za otroka >

Nezgodno zavarovanje otrok - kateri paket izbrati?

Pri izbiri zavarovanja za otroka, največ pozornosti velja nameniti zavarovalni vsoti za invalidnost, saj posledice hujše nezgode povzročijo velike prilagoditve na nove življenjske razmere. Zveza potrošnikov je izračunala, da bi za prilagoditev na težko invalidnost potrebovali kar 74.000 € (vir: zps.si).

Zavarovalna kritja v primeru nezgode: Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E Paket F
Invalidnost s progresijo (vsak % nad 50 % šteje 4-krat) 13.000€ 30.000€ 40.000€ 75.000€ 40.000€ 50.000€
Primer izplačila pri 100% invalidnosti 32.500€ 75.000€ 100.000€ 187.500€ 100.000€ 125.000€
Mesečno izplačilo 100€ 150€ 200€ 300€ 200€ 200€
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici - 8€ 8€ 10€ 8€ 10€
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču 5€ 5€ 10€ 12€ 10€ 12€
Dnevno nadomestilo - - - 3€ - 4€
Zlomi, izpahi in opekline (do ZV) 300€ 500€ 750€ 1.000€ 750€ 750€
Operacije (do ZV) 500€ 1.500€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€
Specialistične storitve in diagnostične preiskave - - - - 1.000€ 1.000€
Načrt zdravljenja - - - - vključen vključen
LETNA CENA zavarovanja*

14,50 €

32,60 € 41,61 € 80,02 € 61,32 € 81,36 €
*Vključen 10 % spletni popust 


Zavarovani registrirani športniki do 15. leta starosti

 LETNA CENA za registrirane športnike do 15 let* 14,50 € 32,60 € 41,61 € 80,02 € 61,32 € 81,36 €
 LETNA CENA za registrirane športnike nad 15 let** 20,05 € 46,62 € 59,50 € 114,43 € 87,68 € 116,33€
*Zavarovani so tudi registrirani športniki do vključno 15. leta za nezgode, ki se jim pripetijo na treningih in tekmah.  ** Športniki starejši od 15 let, imajo za popolno kritje doplačilo za določene športe.


Dokument z informacijami o produktu >

Kritja in primeri izplačil WIZ Šolar

Trajna invalidnost

Otroci so vedoželjni in razigrani, zato se pri njihovem odkrivanju sveta še prehitro lahko pripeti kakšna nezgoda. V primeru hude poškodbe lahko pride tudi do trajnih posledic oz. invalidnosti. Izplačilo zavarovalnine je vezano na tabelo invalidnosti, ki opredeljuje odstotke invalidnosti za poškodbe s trajnimi posledicami. 

Če invalidnost presega 50 %, obračunamo invalidnost po progresivni lestvici. To pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek osnove zneska za izračun zavarovalnine. 

Primer izplačila pri ugotovljeni 100 % invalidnosti:
Če je starš pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine izbral paket E, ki ima najvišjo zavarovalno vsoto 75.000 EUR, se ob priznani 100% invalidnosti otroka, izplača zavarovalnina v višini 187.500 EUR.

Izračun: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 75.000 EUR = 187.500 EUR zavarovalnine

Mesečno nadomestilo pri 50 % ali večji invalidnosti

Če poškodba privede do trajnih posledic in več kot 50-odstotne invalidnosti, otroku pripada mesečno nadomestilo za dobo 3 let (36 zaporednih mesecev).

Primer hujše poškodbe glave v prometni nesreči: 
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, kjer je utrpel hude poškodbe glave. Ker je bila pri otroku ocenjena več kot 50 % invalidnost in ima sklenjeno nezgodno zavarovanje za otroka WIZ Šolar, paket E, otroku pripada mesečno nadomestilo v višini 300 € za 36 zaporednih mesecev oz. 3 leta, skupno izplačilo 10.800 €.

Dnevno nadomestilo za čas nezgode

V večini primerov otroci zaradi nezgode ne morejo obiskovati vrtca ali šole. Dnevno nadomestilo zaradi nezgode pripada tudi otrokom, ki vrtec, šolo ali fakulteto obiskujejo z mavcem, šivi ali hodijo na prevezovanje ran v zdravstveni dom. Na posamezno nezgodo pripada dnevno nadomestilo za do največ 230 dni na nezgodo. 


Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Pri hujših poškodbah, ki zahtevajo dodatno zdravljenje ali operacije, mora otrok dalj časa preživeti tudi v bolnišnici. Za vsak dan bivanja v bolnišnici izplačamo zavarovalnino v obliki dnevnega nadomestila za zdravljenje v bolnišnici do največ 365 nočitev.


Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Rehabilitacija po nezgodi lahko poleg zdravljenja v bolnišnici zahteva tudi zdravljenje v zdravilišču. Otrok, ki je napoten na zdraviliško zdravljenje, tako prejme dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču (do največ 30 nočitev za posamezno nezgodo).

Primer padca otroka s kolesom in izplačilo dnevnih nadomestil:
Otrok je padel s kolesom, pri čemer si je zlomil roko in potrebuje operacijo, da kost naravnajo. Zaradi enomesečnega okrevanja po nezgodi mu pripada 90 € zavarovalnine (3 € x 30 dni). Zaradi 14-dnevnega bivanja v bolnišnici, izplačamo zavarovalnino v višini 140 € (10 € x 14 dni). Zaradi boljše rehabilitacije so otroku predpisali 10-dnevno zdraviliško zdravljenje v zdravilišču, za kar mu izplačamo zavarovalnino v višini 120 € (12 € x 10 dni).

Informativni izračuni so narejeni na izbranem paketu D.

Operacije

Zaradi poškodb pri nezgodah lahko otroke večkrat čaka tudi operacija. Nezgodno zavarovanje za otroke in šolsko mladino WIZ Šolar krije več kot 400 različnih operacij. Če mora otrok prestati eno ali več operacij zaradi posledic nezgode, se izplača zavarovalnino za operacije. 

Primer zloma ključnice, kjer je potrebna operacija:
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, pri čemer si je zlomil ključnico in potrebuje operacijo, da kost naravnajo… Zaradi operacije, ki je sledila nezgodi, izplačamo zavarovalnino v višini 1.500 € v paketu B.


Zlomi, izpahi in opekline

Kako hitro se lahko pripeti nesreča, vemo skoraj vsi. Redki so ljudje, ki se jim vsaj enkrat v življenju ni pripetil zlom kosti, izpah sklepa ali opeklina. Z nezgodnim zavarovanjem za otroke WIZ Šolar so otroci zavarovani za primere zloma ene ali več kosti, izpaha sklepa ali opekline kože, ki presega 5 % telesne površine. 

Primer opekline ob igri v domači kuhinji:
Otroci so se lovili po stanovanju in v kuhinji po nesreči prevrnili lonec vročega čaja, ki je povzročil opekline po roki in nogi enega od otrok. Zaradi opekline, ki obsega 10 % telesne površine, otroku pripada zavarovalnina v višini 750 € na paketu D (75 % od zavarovalne vsote za opekline). 

Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Vključuje organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev specialistične obravnave, enostavnih ambulantnih posegov in zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Za specialistične obravnave po teh pogojih štejejo specialistično ambulantne storitve, ki so potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode in vključujejo:

  • specialistični pregled, pripadajoče osnovne slikovne, funkcionalne in laboratorijske preiskave in meritve (npr. UZ, RTG, EKG, EMG, laboratorijske preiskave) ter
  • pripadajoče enostavne ambulantne posege (npr. aplikacija blokade, punkcija, ki se lahko izvedejo v okviru specialističnega pregleda).


Za zahtevne diagnostične preiskave po teh pogojih štejejo:

  • nadaljnje specialistične obravnave, ki so običajno potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode. To je računalniška tomografija (CT, CTA), magnetna resonanca (MR, MRA), pozitronska emisijska tomografija (PET), scintigrafija, irigografija, UZ vodena biopsija notranjih organov, endoskopski UZ, artrografija, gastroskopija in kolonoskopija ter tudi morebitni odvzem tkiva za preiskavo.

Načrt zdravljenja

Vključuje svetovanje pooblaščenega zdravnika zavarovalnice zavarovancu o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno nočitvijo.

Namen svetovanja je, da zavarovanec doseže optimalni potek zdravljenja in rehabilitacije. Stroške organizacije in priprave načrta zdravljenja plačamo mi.

Načrt zdravljenja pripravi pooblaščeni zdravnik zavarovalnice na podlagi osebnega pregleda zavarovanca, pregleda medicinske dokumentacije poškodbe ter pregleda osnovne slikovne diagnostike.

Izjave naših strank

Stranke WIZ Šolar

Pogosta vprašanja WIZ Šolar

Pred sklenitvijo nezgodnega zavarovanja otrok, se seznanite s splošnimi pogoji WIZ Šolar.

Nezgodno zavarovanje WIZ Šolar je namenjeno otrokom, šolarjem in dijakom, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju. Sklenitev zavarovanja ni vezana na začetek šole, sklenete ga lahko katerikoli dan in velja do konca zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 27 let.

Zavarovanje zagotavlja dodatno finančno varnost v primeru nezgode, olajša rehabilitacijo, staršem nadomesti izpad dohodka ter ob nastanku invalidnosti lajša življenje celotni družini.

Zavarovanje velja tudi za registrirane športnike, saj krije tudi poškodbe v času treningov in tekem. Za zavarovance od 15. leta starosti dalje,  za registrirane člane športnih organizacij so uvedena doplačila na premijo pri določenih športih.

Zavarovanje WIZ Šolar lahko vključuje tudi kritje za primer smrti zavarovanca zaradi nezgode. Takšno kritje (Izguba življenja zaradi nezgode) je možno posebej dogovoriti za zavarovance nad 14. letom starosti. Če želite to kritje, nam pišite na info@wiz.si.

Nezgdono zvarovanje otrok - WIZ Šolar krije izgubo zobne krone zdravega stalnega (intaktnega) zoba.

Da, zavarovalnina za športne poškodbe se izplača v celoti do dopolnjenega 15. leta.

Po dopolnjenem 15. letu pa se pri športih*, ki so navedeni v pogojih, omeji izplačilo zavarovalnine na višino 70 % zavarovalnine (zneska, ki bi ga sicer morali izplačati). Z doplačilom premije za ŠPORTNI RIZIK, pa se zavarovalnina za športne poškodbe izplača v celoti.

*Velja za športe: nogomet, hokej, košarka, borilni športi, smučanje, sankanje, deskanje, smučarski skoki, rugbi, alpinizem, jamarstvo, kolesarstvo, rokomet, jahanje, športno plezanje (razen na umetnih stenah).

Če se zavarovanec poškoduje na tekmi v tujini, je potrebno nezgodo prijaviti v roku 30 dni in predložiti zahtevano dokumentacijo.

Za obravnavo primera je pomembna medicinska dokumentacija o poškodbi, šolski zapisnik ali prijava v tem primeru ni potrebna. 

Pomembno je, da nezgodo prijavite v roku 30 dni po nezgodi, na ustreznem obrazcu in predložite potrebno dokumentacijo.

Povezane vsebine

kričeče sadje

Najpogostejše nezgode otrok

Kateri so najpogostejši vzroki za poškodbe in hospitalizacije otrok?

Več o tem >

Nasveti za lažje delo šolskih nalog

Kako otroku pomagam, da ohrani zbranost in redno izpolnjuje delovne navade?

3 nasveti >
družina hoja čez reko

21 fantastičnih izletov z otroki

Kam ta vikend? Kaj početi na dela prost dan? Kako preživeti prosto popoldne? Super ideje za potep po Sloveniji.

PREBERI

Prijava škode

O zavarovalnem primeru (škodi) nas lahko seznaniš preko škodnega obrazca, na e-poštni naslov prijava.skode@wiz.si ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 11 24.